Skip to main content

Monostoršká pevnosť

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Monostoršká pevnosť
Monostoršká pevnosť
Monostoršká pevnosť

 

Monoštorská pevnosť - je najväčšia novodobá pevnosť v strednej Európe – bola postavená v rokoch 1850 a 1871. Je na kandidátnej listine Svetového dedičstva UNESCO, táto vojenská historická pamiatka postavená v neo-klasickom štýle ponúka fascinujúcí pohľad, jej múry sú vybudované z masívnych presne vyrezaných kameňov, komplex je pokrývaná 3-4 m hrubou zemnou vrstvou a má niekoľko kilometrov dlhý systém podzemnej chodby (kazematová sieť).

Jej monumentalitu osvedčujú aj nasledovné údaje: rozloha pevnosti 25ha, jej celková rozloha so strelnicami 70ha, rozloha budov 25 680m2, počet miestností 640. Najvyšší počet vojakov, ktorí žili v pevnosti bol 8000.

Po výstavbe pevnosť slúžila pokolenia vojakov maďarskej armády. Jej úlohou bola ochrana centrálneho zámku (Severný Komárom) a kontrola plavby na Dunaji. Bojové udalosti sa tu nikdy nekonali, používali ju predovšetkým ako výcvikové centrum, slúžila ako zbrojnica. Počas I. svetovej vojny fungovalo tu náborové centrum a výcvikové stredisko.V dobe II. svetovej vojny v Monoštorskej pevnosti bola umiestnená veliteľstvo pešieho pluku č 22, a vojaci z práporu I.-II. odtiaľ sa vybrali do bitky pozdĺž Donu. Po II. svetovej vojne medzi stenami pevnosti boli vytvorené núdzové byty pre maďarské rodiny vysídlené z Československa. V rokoch 1945-1990 Južný zbor Červenej armády tu vytvoril najväčší strednoeuropský muničný sklad. Po ich odchode vojenská úloha pevnosti s konečnou platnosťou prestala.