Skip to main content

Interreg IIIA

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

HVIEZDICOVÁ PEVNOSŤ

Opis maďarskej časti projektu „PREBUDENIE PEVNOSTÍ” Maďarsko - Slovensko:

Z 3 pevnosti v Maďarsku, ktoré sú obklopené vodnou priekopou, Hviezdicová pevnosť pre svoje špeciálne schopnosti, spoločnosť Monostori Erőd Kht. (verejnoprospešná spoločnosť plánuje využiť čiastočne odlišným, intímnejším spôsobom. Cieľom projektu je vytvoriť takú kultúrnu inštitúciu, ktorá - využitiím autentických historických hodnôt – bude zabezpečiť nové, atraktívne prostredie pre výtvarné umenie a pre poskytovanie moderných služieb