Skip to main content

Medzinárodné projekty

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

1. FORCE - FORTRESS ROUTE OF CENTRAL EUROPE PROJECT

Monostori Erőd Kht. (verejnoprospešná spoločnosť) od roku 2004 organizuje vybudovanie kultúrnych vzťahov medzi pevnosťami nachádzajúcich sa na území nástupníckych štátov bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie. V posledných rokoch došlo k nadviazaniu kontaktov, a bolo začaté vypracovanie spoločnej programovej série kultúrno-umeleckých programov. Projekt je zameraný na spoločný výstup členov v oblasti kultúry a turistiky, ďalej vypracovanie strategie v oblasti zachovania hodnôt. Dlhodobým cieľom projektu je vytvorenie Európskej kultúrnej trasy.

2. FORTIMEDIA

V rámci projektu bol vytvorený päťjazyčný internetový portál. Jeho cieľom bol prispieť k podpre rozvoja európskych vojenských pamiatok, a podporovať kultúrnu turistiku v pevnostiach, ktoré boli postavené od XVI. storočia až do dnes. Ďalším cieľom projektu bol: rozvoj európskej kultúry, zrýchlenie obnovy a rastu starých historických pamiatok.

3. Vivil Forte

Na základe iniciatívy MarcoPolo System g.e.i.e., ktorý sa zaoberá aj s využitím benátskej pevnosti Forte Marghera, pred niekoľkými rokmi bol pustený kultúrny výmenný program VivilForte, ktorý si kladie za cieľ zobraziť usporiadané pevnostné udalosti, výstavy v jednotlivých pevnostiach aj v tých bratských pevnostiach, ktoré sú zapojené do programu, a vykazujú podobné vlastnosti.

MEDZINÁRODNÉ MLÁDEŽNÍCKE PROJEKTY 2011-2012

1. Medzinárodná výmena mládeže (výmenný tábor) UFO (neidentifikovateľný lietajúci objekt)

Monoštorská pevnosť počas sovietskej okupácie bola desaťročia uzatvretá a tajomná oblasť. Miestni obyvatelia ani do dnes neusporiadali tento zlomok svojej minulosti, strach a averziu je cítiť aj dnes, čo roztrieští pocit identity týchto ľudí. Účastníci urobili pokus o spoločné a kreatívne spracovanie jednej konktretnej spoločenskej problematiky, synergické používanie skúseností, využitie možnosti demoktratickej spolupráce, a uplatňovanie tolerancie. Mladí ľudia sa stretli očitými svedkami, uskutočnili dotazníkový výskum a vytvorili vzdelávacie listy pre mladé vekové kategórie.

Publikáciu možno stiahnuť odtiaľ.

2. Dva v jednom

medzinárodná mládežnícka iniciatíva

Študenskí divadelní hráči si zvolili za tému tohto projektu spoločenskú situáciu vyplývajúcu z roztrhnutia mesta na dvoje, vrátane s tým súvisiace pocity a postoj mládeže k tomuto faktu. Ich cieľom bolo, aby mladí ľudia komunikovali o vzťahu mládeže žijúcej na pravej a ľavej brehy Dunaja. Komplexnými umeleckými nástrojmi upozornili mladých ľudí zo Severného a Južného Komárna na význam a možnosti nestranného spolužitia a medzikultúrnej tolerancie. V záujme ľahšieho porozumenia mimoriadnej historie mesta a z toho vyplývajúcich aktuálnych problémov uskutočnili predstavenie v rozsahu niekoľko umeleckých disciplín, ktoré boli predvedené v priebehu 15 mesiacov trvania projektu.

Náš partner: Csemadok Mestská organizácia Komárno.

3. ZRKADLENIE medzinárodná výmena mládeže (výmenný tábor) v Monoštorskej pevnosti

Do medzinárodného tábora, zorganizový Spoločnosťou Monostori Erőd Nonprofit Kft (nezisková spoločnosť s.r.o.) prišli účastníci z piatich krajín z Talinaska, Poľska, Sedmohradska, Hornej zemi a z Maďarska, a strávili v pevnosti spoločne 10 dní. Mladí ľudia skúmali tému z rôznych hľadísk, minulosť, prítomnosť a budúcnosť vody v Európe. Ako môžeme prispieť k zachovaniu čistej pitnej vody? Aký je vplyv spotreby minerálnej vody na naše životné prostredie? Ako sa objavuje voda v dejinách umenia? Mládež sa snažila Ezekre a kérdésekre kerestek választ a tábor során a fiataodpovedať na tieto otázky v tábore. Jedna polovina tímu vyjadrila svoje myšlienky a pocity o vode fotkami, druhá polovina tímu svoj vnútorný svet zdelil obecenstvu vo forme maľby, ktorej základom bola perfektne formovaná kamenná guľa.

Naši partneri: Csemadok Mestská organizácia Komárno, PowiatPrzemyski, Marco Polo System g.e.i.e., Clubul Tinerilor din SfantuGheorghe.

Mládežnícke projekty boli realizované podporou Európského Výboru.