Skip to main content

Monoštorská Pevnosť n.s.r.o.

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Monostori Erőd Nonprofit Kft (nezisková spoločnosť s.r.o.) patrí do kruhu firiem väčšinového vlastníctva Maďarskej štátnej holdingovej spoločnosti a.s. (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. -MNV), vlastnená korporácia v rozsahu 93,6909% patrí do vlastníctva maďarského štátu. Vlastnícke právo – v zmysle zákonu Právo o nehnuteľnosti č. CVI./2007 – vykonáva Národná rada správy nehnuteľnosti, ktorá neobmedzuje samostatnosť našej spoločnosti, ale zabezpečuje nepretržité monitorovanie a riadenie, a teda aj rast časti národného bohatstva, ktorá je zakotvená v našej spoločnosti.
 
Menšinovými vlastníkmi organizácie sú Samospráva mesta Komároma, organizhácia je pod dohľadom Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva obrany.