Skip to main content

Projekt AT FORT

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

AT FORT -Atelier European Fortresses - Powering Local SustainableDevelopment projekt INTERREG IV.C

Cieľom projektu je vykonávanie takej profesionálnej expertnej činnosti, výsledkom ktorej zúčastňujúce organizácie budú môcť oceniť detaily svojej činnosti podľa danej metódy a kritériá, budú si môcť navzájom vymeniť odborné skúsenosti, vypracovať spoločné odborné smernice, dať k dispozícií získané skúsenosti pre zainteresovaných vo využití pevnostiach, dedičstva opevnenia, podelia sa o vedomostiach, zúčastňujú sa odborno-politických odporúčaní pre inovatívne technológie používateľné v integrovanej ochrane pamiatok v prípade pevnostiach a životného prostredia požadujúcich osobitného prístupu, vypracujú návrhy na rekonštrukciu a využitie pevnosti v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti miest, vypracujú štúdiá, získajú skúsenosti v realizácií spoločných projektov.