Skip to main content

Projekty HUSK

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Dňa 29. marca 2012 zasadal Monitorovací výbor Programu územnej spolupráce (ETC) Slovensko-Maďarsko (HU-SK) a rozhodol o podpore projektov. Spoločnosť Monostori Erőd Nonprofit Kft. (nezisková spoločnosť s.r.o.) sa zúčastnila ako partner v dvoch aplikáciách, a v rámci schvalovacieho procesu obi dva projekty získali podporu od Monitorvovacieho výboru. V rámci Projektu „Rozširovanie kazematov Pevnostného systému Severného a Južného Komárna plánujeme vykonať údržbu a zvýšovať bezpečnosť navštevovaných kazematov v Starom hrade - Öregvár (Severné Komárno) a Monoštorsej pevnosti (Južný Komárom) a vybudovať v nich expozičné miestá. V rámci projektu „HUSK/0801/2.3.1/0163 Komárom-Komárno-Kolárovo cyklotrasa a jej napojenie na existujúca cyklotrasu” plánujeme vybudovať časť cyklotrasy Monoštorskej pevnosti a jej napojenie na existujúcu cyklotrasu.