Skip to main content

Miesto konania konferencie

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Miesto konania konferencie
Miesto konania konferencie
Miesto konania konferencie
Miesto konania konferencie
Miesto konania konferencie
Miesto konania konferencie

 

Organizátori konferencií môžu nájsť v Monoštorskej pevnosti aj osobitné priestory, profesiálne catering služby a doplňujúce kultúrálne programy.

Názov Divadelná udalosť (počet osôb) Recepcia (počet osôb) Úprava tvaru U Plocha (m2) Prirodzené svetlo

Zatemňo
vanie

Konferenčná sieň 70 80 40 88 áno áno
Rokovacia sieň 35 45 30 52 áno nie
Sieň Klapky 200 300 40 420 áno nie
SieňGuyona Richarda 200 300 40 420 áno nie

Inštruktážna sieň pre strelcov

- 300 - 650 áno nie
Muzejné
priestory
- 80 - 400 áno nie
 
  • Technická výbava: Flip-chart, ozvučovací systém, prístup k internetu, premietacie plátno, projektor, počítač, bezdrôtový mikrofón, kancelárske potreby, CD prehrávač
  • Parkovanie
  • Stravovanie: Naše priestory tvoria vhodné prostredie na usporiadanie rôznych podujatí akými sú recepcie, bankety, sediace príjmy, k čomu môžeme navrhnúť aj catering firmu.
  • Kúrenie: Vzhľadom k povahe objektu teplota miestností v zime s vykurovaním, v lete bez klimatizácie je 20°C .

      Referencia: Nokia Komárom Kft.