Skip to main content

Miesto konania podujatia

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Miesto konania podujatia
Miesto konania podujatia
Miesto konania podujatia

Organizátori rozsiahlych celoštátnych akcií, firemných rodinných dní alebo koncertov radi využívajú vynikajúce možnosti Monoštorskej, Igmándskej alebo Hviezdicovej pevnosti, ale stále viac a viac ľudí prenajíma priestory Monoštorskej pevnosti na svadobné fotografovanie, svadobné a iné rodinné udalosti Prečo?

1. Obrovské nádvorie

 • v Monoštorskej pevnosti o rozlohe 64.000 m2
 • v Igmandskej pevnosti o rozlohe 35.000 m2
 • Hviezdicovej pevnosti o rozlohe 10.000 m2

2. Veľa vnútorných priestorov

3. Priestory a javisko

 • Priestory v Monoštorkej pevnosti tvoria vhodné prostredie na usporiadanie rôznych podujatí akými sú konferencie, recepcie. Amfiteátrum v Monoštorskej pevnosti

 

 Názov

Miesto (na sedenie)

Miesto (na státie)

Sedenie

Základná plocha

Dunajský baštión- Amfiteátrum

545

-

zafixované

120 m2

 

4. Lacná bezpečnostná služba

 • V Monoštorskej pevnosti sa nachádzajú dva vchody, v Igmandskej pevnosti tiež dva, a Hzviezdicovej pevnosti jeden vchod. V pípade potreby je možné zatvoriť druhý vchod, a tak vstup návšetníkov sa uskutočňuje na jednom mieste. Vstup do objektu bez vstupenky je vylúčené z dôvodu charakteristiky budov.

5. Bezplatné parkovanie

 • Monoštorská pevnosť: parkovisko pre návšetvníkov s kapacitou 68 ks osobných motorových vozidiel, 7 ks autobusov, parkovisko VIP s kapacitou 12 ks osobných motorových vozidiel, na východnom svahu je parkovisko pre 600 ks osobných motorových vozidiel
 • Igmandská pevnosť: je možné zabezpečiť na vonkajšom teréne
 • Hviezdicová pevnosť: pred vchodom je miesto iba pre niekoľko áut, ale v blízkosti je festivalské námestie, kde môže zaparkovať aj 300 ks osobných motorových vozidiel.

 6. Infraštruktúra

 • Monoštorská pevnosť: sociálne zariadenia 3 ks, elektkrické napájanie: 3 x 200 Amper v Dunajskom baštiónu, 3x 160 Amper v Dôstojníckom dome, v Dome pre mužstvo a pri Ľadovni, pitná voda v sociálnych zariadeniach, z požiarnych hydrantov na 3 miestach, resp. zo 4 nástenných studní umiestnené na bočnej strane stajní
 • Igmandská pevnosť: elektrické napájanie: v múzeí a v pivnici civilnej obrany, pitná voda na dvore
 • Hviezdicova pevnosť: elektrické napájanie: 3x 63 Amper, pitná voda na dvore

7. Prístupnosť

 • Všetky tri pevnosti sú ľahko a rýchlo prístupné zo smeru Budapest, Győr a Severné Komárno (SK)

8. Referencie

O výške nájomného Vám poskytnú informácie naši kolegovia:
Telefon: +36 34 540 582
Email: info@fort-monostor.hu