Skip to main content

AT FORT projekt

Nyomtatóbarát változatSend by emailPDF version

 

http://www.atfort.eu

Záró konferencia - 2014. október 26-28. Suomenlinna, Helsinki, Finnország

Az INTERREG IVC program által támogatott projektünk összegző, a partneri együttműködés eredményességét ismertető záró konferenciára hívtuk a partnerek munkatársait, szakértőit a Világörökség részét képező Suomenlinna erődsziget felújított termeibe. A záró konferenciával projekt tartalmi megvalósítása lezárult, egy-két, a fenntartási időszakra vonatkoó feladat maradt az év utolsó hónapjaira. A projekt eredményei, a összegző kiadványok elérhetők a honlapon: www.atfort.eu.
A Monostori Erőd Nonprofit Kft. az ATFORT projektnek köszönhetően számtalan, az erőd felújítása, hasznosítása terén jól alkalmazható technikát, ötletet, a gyakorlatban kipróbált, bevált módszert ismert meg. Az együttműködés hozadéka a széles körű szakmai kapcsolatrendszer, mely a jövőbeni feladatok tervezésénél, megvalósításánál segítségünkre lehet.
A szakmai együttműködés nem ért véget... A konferencián részt vevő, erődök hasznosításában érintett szervezet képviselői együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá, mely szerint folytatják a megkezdett együttműködést annak érdekében, hogy a hadi-, katonai örökségek újrahasznosításához egy egységes, európai irányelv készüljön. 

A szándéknyilatkozatot aláírók: 
-       New Dutch Waterline – Hollandia, képviselte: Ms. Traag 
-       City of Venice – Olaszország,  képviselte: Ms. Ravenna
-    Réseau des sites majeurs de Vauban – Franciaország, képviselte: Mr. Fousseret és  Mr. Rapeneau
-       Spandau Citadel – Németország, képviselte: Ms. Theissen
-       Kaunas Council – Litvánia, képviselte: Ms. Skaistė
-       Fort Monostor Non-profit Ltd.  – Magyarország, képviselte: Mr. Varga
-       Province of Antwerp – Belgium, képviselte: Mr. de Pauw
-       Paola Council – Málta, képviselte: Mr. Spiteri
-       Governing body of Suomenlinna – Finnország,  képviselte: Mr. Anttila
-       Medway Council – Egyesült Királyság,  képviselte: Ms. Cable
-       University of Nova Gorica – Szlovénia, képviselte: Ms. Dobričič
-       Utrecht Town Council – Hollandia, képviselte: Mr. Winkelman
-       ‘s-Hertogenbosch  Town Council – Hollandia,  képviselte: Mr. Nooijens
-       House of Culture Nysa – Lengyelország,  képviselte: Ms. Janik
-       NGO Castellum – Észtország, képviselte: Mr. Treufeldt
A megállapodás angol nyelven elérhető itt: 
Declaration of Intent - signed on 27102014.pdf

TÁJÉKOZTATÓ AZ AT FORT -Atelier European Fortresses - Powering Local Sustainable Development INTERREG IV.C. támogatásban részesült projektről

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. - jogelődje, a Monostori Erőd Kht. révén – 2004 óta rendszeresen figyelemmel kíséri az európai erődökkel foglalkozó szakmai szervezetek együttműködését, pályázatait, vesz részt szakmai találkozókon, konferenciákon.

Már 2005-2006 tájékán megfigyelhető volt, hogy kb. 8-10 olyan nagyobb európai szervezet van, melyek kifejezetten az erődök hasznosítására jöttek létre, s amelyek rendszeresen részt vesznek a közös programokon. Közülük kerültek ki azon EU-s támogatásból megvalósuló projektek partnerei, akik a hasznosítás technikai és társadalmi aspektusait vizsgálták, részt vettek a tapasztalatok megosztásában.

A Monostori Erőd Nonprofit Kft-t 2004-ben hívták először az akkor futó ASCEND projekthez kapcsolódóan e szakmai körbe, mint érintett szervezetet. Az azóta eltelt években jó szakmai kapcsolat alakult ki több európai szervezettel, ám néhány évig csak formális partnerségre kerülhetett sor.

A jelenlegi projektben partnerként részt vevő szervezetek közül többen közösen valósították meg ezeket a projekteket:

2010-ben hívta meg társaságunkat a „New Dutch Waterline / Government Service for Land and Water management” egy közös projektbe, mely 2011-re fejlődött pályázattá .

2011. év végén társaságunk – az MNV Zrt. jóváhagyása mellett - csatlakozott az „AT FORT”  „Atelier European Fortresses - Powering Local Sustainable Development” projekthez, melynek EU-s támogatás iránti pályázatát a NDW mint vezető partner az INTERREG IV.C keret 4. pályázati felhívására nyújtotta be.

A pályázat sikeréről 2012. márciusában értesültünk, a támogatási szerződés aláírására 2012. május 21-én Utrechtben került sor.

A projektben részt vevő szervezetek

 

Institute

Vezető partner

New Dutch Waterline / DLG / Government Service for Land and Water management

DLG-West / Government Service for Land and Water management

PP2

Comune di Venezia/ City of Venice

PP3

Réseau des sites majeurs de Vauban/Network of Vauban’s major sites

PP4

Bezirksamt Spandau von Berlin –Zitadelle Spandau/ Department Spandau of Berlin (Citadel of Spandau)

PP5

Kauno miesto savivaldybės administracija/ Kaunas city municipal administration

PP6

Monostori Erőd Non-profit Kft.)/ Fort Monostor Non-profit Limited Liability Company

PP7

Provinciebestuur Antwerpen/ Provincial Government of Antwerp

PP8

Fondazzjoni Wirt Paola/ Paola Heritage Foundation

PP9

Suomenlinnan hoitokunta/ The Governing Body of Suomenlinna

P10

Univerza v Novi Gorici/ University of Nova Gorica

PP11

Medway Council

 

A projekt célja olyan szakmai szakértői tevékenység elvégzése, melynek eredményeként a részt vevő szervezetek saját tevékenységük részleteit a megadott módszerekkel és szempontok szerint értékelik, egymás szakmai tapasztalatait megismerhetik, közös szakmai iránymutatást dolgoznak ki, az érdekeltek részére hozzáférhetővé teszik az erődök, erődített örökségek hasznosításában szerzett tapasztalataikat, tudásmegosztásban vesznek részt, szakmapolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg az innovatív technológiák műemlékek megújításában való alkalmazhatóságáról, az örökség és a környezet integrált védelméről a speciális megközelítést igénylő erődök esetében, a városok versenyképességét javító erődmegújításokra, hasznosításokra tesznek javaslatot, készítenek tanulmányokat, közös projektek megvalósításában szereznek tapasztalatokat.

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. által vállalt feladatok:

- részvétel a szakmai tudományos munkában,
- a pályázathoz kapcsolódó kötelező nyilvánosság és kommunikáció megvalósítása partneri szinten, valamint projekt szintű kommunikáció témavezetői tevékenysége (közös feladatként Kaunas erődjével/városával).
- szakmai műhelymunka interregionális találkozójának megrendezése 2014. júniusában, Komáromban
- kommunikációs eszközök elkészítése, elkészíttetése, projekt weblap és szakmai platform kialakítása, karbantartás a projekt megvalósítása során (3 év), fenntartása a megvalósítást követő 5 évig
- a pályázat szakmai részének megvalósítása (előrehaladási jelentések, kifizetési igénylések, zárójelentés elkészítése) partneri szinten, közreműködés a projekt szintű dokumentumok elkészítésében.

A pályázat és a projekt megvalósítás nyelve angol.

A projekt pénzügyi adatai:

  • Elfogadott teljes költségvetés: 2.170.806,8 €
  • Ebből Monostori Erődre jutó rész: 174.078 €, melyből EDRF + hazai társfinanszírozás (támogatás) része: 165.374,1 €
  • ME Nonprofit Kft. saját erő (5%): 8.703,9 €