Skip to main content

Nemzetközi Projektek

Nyomtatóbarát változatSend by emailPDF version

KULTURÁLIS PROJEKTEK

1. FORCE - FORTRESS ROUTE OF CENTRAL EUROPE PROJECT

A Monostori Erőd Kht. 2004 óta szervezi az egykori Osztrák-Magyar Monarchia mai utódállamaiban található erődök közötti kulturális kapcsolat kiépítését. Az elmúlt években megtörtént a kapcsolatfelvétel, és megkezdődött egy közös kulturális-művészi programsorozat kidolgozása. A projekt célja a tagok közös kulturális-idegenforgalmi megjelenése, közös értékmegóvási stratégiák kialakítása. A projekt távlati célja egy Európai Kulturális Útvonal kialakítása.

2. FORTIMEDIA

A projekt során egy ötnyelvű internetes portál jött létre. Célja volt, hogy segítse előmozdítani az európai hadászati műemlékek fejlődését, és támogassa a kultúrturizmust a XVI. századtól napjainkig épült erődítmények esetében. A projekt másik célja volt: az európai történelmi kultúra fejlesztése, a régi műemlékek helyreállításának és növekedésének felgyorsítása.
A hadászati jelentőséggel bíró műemlékek új kulturális és turisztikai forrásokat jelentenek, melyek érdemesek a további fejlesztésekre. Ezért volt szükség erre a portálra, amely központosított információkat szolgáltat a hadászati emlékhelyekről (történelmi, földrajzi és turisztikai értelemben), a hadi helyszínek tulajdonosainak pedig közös platformot jelent. Manapság a hadászati emlékhelyek igényei szoros összefüggésben vannak a gazdaság szereplőivel (projektvezetők, helyreállítók, turisztikai hivalok), az információk eljuttatása is lehetővé válik e honlap által.

3. VivilForte

A velencei Forte Marghera erőd hasznosításával is foglalkozó MarcoPolo System g.e.i.e. kezdeményezésére indult útjára évekkel ezelőtt a VivilForte kulturális csereprogram, melynek célja, hogy az egyes erődökben látott rendezvények, kiállítások a hasonló adottságokkal rendelkező,  programba bekapcsolódó testvérerődökben is bemutathatóak legyenek.

Erődünk 2005-ben kapcsolódott e sorozathoz, melynek keretében a velencei MASSIMO DONÁ QUINTET jazz együttes lépett fel a Monostori Erődben, a magyar Élőkép Egyesület erődre megálmodott „A morfománok világa” c. előadást pedig 2005. július 10-én láthatta a velencei közönség.

 

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI PROJEKTEK 2011-2012

1. UFO (unidentified fabulous object) nemzetközi ifjúsági csere

A Monostori Erőd zárt és titokzatos terület volt évtizedekig, a szovjet megszállás időszaka alatt. A helyi lakosok még ma sem néztek szembe múltjuk e töredékével, a félelmek, az idegenkedés ma is érezhető, a helyiek identitástudata töredékes. Hasonló történelmi múlt által meghatározott közegből érkeztek a partnererődök fiataljai, de különbözött a múlt feldolgozásának módszere, az ehhez kapcsolódó attitűd. Mindez kiváló alapot szolgáltatott arra, hogy a résztvevők kísérletet tegyenek egy konkrét társadalmi probléma közös és kreatív megoldására, a tapasztalatok szinergikus felhasználására, a demokratikus együttműködés lehetőségeinek megismerésére és a tolerancia gyakorlására. A fiatalok szemtanúkkal találkoztak, kérdőíves kutatás végeztek és ismeretterjesztő feladatlapot készítettek a fiatal korosztály számára. A záróprogramra a média képviselőin túl mindazon helyi, közéleti szereplőket is meghívtuk, akik segíthetnek a projekt eredményeinek széleskörű terjesztésében, hogy a feladatlap által kínált szembenézés a múlttal mind több helyi fiatal számára válhasson meghatározó és katartikus élménnyé.

A kiadvány letölthető a Szolgáltatások/Kiadványok almenüből.

Partnereink: Csemadok Komárom Városi Szervezete, Powiat Przemyski

2. Kettő az egyben nemzetközi ifjúsági kezdeményezés

A cím utalhat egy jó reggeli kávéra is, de ez esetben egy komáromi ifjúsági projekt címeként jelenik meg. A talány felfejtéséhez nem is kell sokat gondolkodnunk, hiszen a város múltja és jelene adja magát. Két város egyben, vagy mégis kettő külön-külön?

A Monostori Erőd diákszínjátszói az elmúlt három év során kovácsolódtak csapattá. Van köztük észak-komáromi és dél-komáromi is. Amikor összegyűltek, hogy kidogozzák a közös jövőre vonatkozó tervet, nem volt kérdés, hogy ezzel a furcsa történelmi és társadalmi helyzettel kezdjenek foglalkozni. Egy történelmileg együtt fejlődő város két országban folytatja az életet. Ez a téma nem politikai, hanem hétköznapi és a fiatalok számára is nap mint nap megtapasztalható. Mit tudnak egymásról a Duna két partján élő fiatalok? Barátkoznak? Együtt szórakoznak? Vannak-e előítéleteik egymással szemben? Mit gondolnak egymásról? Egyáltalán gondolnak-e egymásra? Vagy a Duna és a sok kavargó, ambivalens, tisztázatlan érzelem végképp elválaszt?

A diákszínjátszók tehát a projekt témájául a város történelmi kettészakítottságából adódó társadalmi helyzetet, ezen belül a fiatalok ezzel kapcsolatos érzéseit, attitűdjét választották. Céljuk volt, hogy beszédtémává váljon a fiatalok viszonya a Duna jobb és bal partján. Komplex művészeti eszközökkel hívták fel Észak- és Dél Komárom fiataljainak figyelmét az előítéletmentes együttélés és az interkulturális tolerancia fontosságára, lehetőségeire.   Színházi eszközökkel bővített erődtúrát, ill. több művészeti ágat felölelő performance-t hoztak létre a város különleges történelmének és az ebből adódó jelenkori problémák könnyebb megértése érdekében, melyeket a Monostori Erődben mutattak be a projekt 15 hónapja alatt.

Partnerünk: Csemadok Komárom Városi Szervezete

3. TÜKÖRKÉP nemzetközi ifjúsági csere a Monostori Erődben

A víz kincs, szimbólum, életet ad, és vesz el.  Naponta fogyasztjuk, szennyezzük, pazaroljuk, csodáljuk, ugyanakkor félünk tőle.  Szerepe állandóan változik az emberiség történelmében.

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. által szervezett nemzetközi tábor résztvevői öt országból, Olaszországból, Lengyelországból, Erdélyből, Felvidékről és Magyarországról érkeztek, és 10 napot töltöttek együtt az erődben. A fiatalok több szemszögből is vizsgálták a témát, a víz múltját, jelenét és jövőjét itt és Európában. Hogyan járulhatunk hozzá a tiszta ivóvíz megőrzéséhez? Milyen hatással van az ásványvízfogyasztás környezetünkre? Hogyan jelenik meg a víz a művészettörténetben? Ezekre a kérdésekre kerestek választ a tábor során a fiatalok. Ezen kívül bepillanthattak a Komáromi Gyógyfürdő működésébe, és kipróbálhatnak egy csapatépítő vizi sportot, a sárkányhajózást Tatán. A közös élmények inspirálták az alkotómunkát. A csapat egyik fele fotók segítségével fogalmazta meg gondolatait és érzéseit a vízről, a másik fele pedig egy tökéletes formára, kőgolyóra festve osztotta meg belső világát a közönséggel.

Partnereink: Csemadok Komárom Városi Szervezete, Powiat Przemyski, Marco Polo System g.e.i.e., Clubul Tinerilor din Sfantu Gheorghe

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI PROJEKTEK  2013

 Upcycled art
Nemzetközi Ifjúsági projekt
Fiatalok Lendületben Program

A projekt két központi kérdésre fókuszált: Értékválság van Európában vagy a tradícionális értékek idomultak a jelen korhoz? Célul tűztük ki a múlt és a jelenkor értékeinek vizsgálatát, miközben a környezetet, mint állandó értéket állítottuk a középpontba. A projekt résztvevői Homérosz Odüsszeia című eposzát gondolták újra, és vitték színre, mely alkalmasnak bizonyult a téma kibontására. A darabhoz újrahasznosított anyagból készült díszlet. Az előadást 10 alakalommal mutattuk be, kb. 540 néző előtt az Igmándi Erődben. Az előadások kérdéseket ébresztettek, és alkalmas módszert jelentettek a projektüzenet közvetítéséhez. A projektben résztvevő fiatalok felvidéki és magyarországi magyar területről érkeztek.

Partnerünk: CSEMADOK Komárom Városi Szervezete

Az ifjúsági projektek az Európai Bizottság támogatásával valósultak meg.